Mónosbéli Pálinkafőzde
„Sok beszédnek sok az alja, | Süket fül is majd meghallja: | Hogy a pálinkát tiszteljétek!”

Mikula István

Bérfőzés tájékoztató

pálinkafőzés Mónosbél

Alapfogalmak

Bérfőzés: szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat.

Bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot.

Háztartás: Azoknak a személyeknek az összessége, akik függetlenül bármilyen rokoni viszonyoktól (kapcsolatoktól), egy jövedelmi, illetve egy fogyasztói közösséget alkotnak és az életviteli költségeiket folyamatosan, részben, vagy egészben közösen viselik.

Az adó alapja, mértéke

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) bérfőzött párlat utáni adófizetési kötelezettség megállapítására vonatkozó szabályai 2015. január 1-jétől megváltoztak.

Az adó alapja az alkoholtermék mennyisége hektoliter tiszta szeszben kifejezve, 20°C hőmérsékleten bérfőzött párlat esetében (50 literes mennyiség alatt 0,43 hektoliter tiszta szeszt tartalmazó bérfőzött párlatot kell érteni).

  • Egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig ( 86 liter 50%-os párlat) – abban az esetben is, ha a bérfőzető adóraktárnak kívánja értékesíteni – hektoliterenként 167 000 forint.
  • Egy bérfőzető részére évente az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt mennyiségre hektoliterenként 333 385 forint.

A kedvezményes adómértékkel lefőzethető 50 liter mennyiségű párlat kizárólag a bérfőzető háztartásában való személyes fogyasztás céljára szolgálhat.

Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként (saját lepárló berendezése van) jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves 50 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

A bérfőzés során a bérfőzető a főzési díjat (a szolgáltatás ellenértékét), valamint a bérfőzési szeszadót is a pálinkafőzdében fizeti meg.

Ha a bérfőzető az adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a bérfőzött párlat nem adható ki.

A bérfőzető a szeszfőzdének írásbeli nyilatkozatot ad:

  • a tárgyévben általa, illetve a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről
  • az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván értékesíteni
  • magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot

Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.

A párlat elajándékozása

A bérfőzött párlat a bérfőzető személyes fogyasztására szolgál, az közvetlen fogyasztásra nem értékesíthető (kivéve alkoholtermék-adóraktár: bérfőzést nem végző szeszfőzde, italgyár, szeszpalackozó részére a származási igazolvány egyidejű átadásával) és nem ajándékozható el.

A párlat alkoholtartalmának beállítása

A bérfőzött párlat szeszfokát desztillált vagy ionizált vízzel állítjuk be, a bérfőzető kívánsága szerint. 45 fok alatti szeszfoknál már fennáll az opálosodás veszélye.

Cefreátvételi szabályok

Cefrét zárt, műanyag edényekben, hordókban hozzák főzdénkbe. A gyümölcscefre átvétele szemrevételezéssel történik.

Penészes, ecetes, dohos, földdel szennyezett, vagy fémhordóban tárolt cefrét nem áll módunkban átvenni!

Csak tiszta, megfelelően feldolgozott és erjesztett alapanyagból lehet megfelelő minőségű párlatot készíteni.

Kérjük, hogy a cefre átadásakor az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

  • lakcímkártya
  • adókártya
  • tárgyévben  főzetett pálinkák származási igazolványa(i)
  • meghatalmazás, amennyiben más nevében jár el
pálinka bérfőzés tudnivalók

Cefrézési tanácsokért hívjon minket bizalommal.

Mindenkinek jó munkát, jó pálinkát, jó egészséget kívánunk!

Pálinkafőzdénkről mondták